Osnovni podaci o tvrtki

Skraćeni naziv:
ČISTA VODA d.o.o.

Puni naziv:
ČISTA VODA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge

Sjedište:
Kovinska 4a, 10 000 Zagreb

Kontakt:
Telefon: +385 1 3463 430

OIB:
42375187043

Matični broj:
01737341

Matični broj subjekta:
080463373

Banka: RAIFFEISEN BANK d.d.
Žiro račun: 2484008-101755834
IBAN: HR812484008101755834

Društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu. 
Temeljni kapital od 668.000 kuna je uplaćen u cijelosti.

Osnivači/članovi društva:

Član uprave: Vesna Čivrag

Radno vrijeme: Od ponedjeljka do petka od 8-16 sati

Fax: 01 346 3433

Email: prodaja@clearwater.hr